zenski.savjet

Dobrodošli na moj blog07.01.2011.

Kako meleki blagosiljaju ljude

Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdulillah,wessalatu wesselamu ala ešrefil enbijai wel murselin,nebijjina Muhammed sallallahu alejhi we sellem


Radnje zbog kojih meleki blagosilju ljude
 
  * "Ko zanoci pod abdestom, tj. ko legne spavati a ima abdest, u njegovoj unutarnjoj odjeci zanoci melek, i kada god se taj covjek probudi ili okrene u krevetu, melek zamoli: "Gospodaru, oprosti ovom robu jer je legao pod abdestom." (hadis biljezi Ibnu Hibban)
 
 * "Nema niti jednog muslimana koji obidje bolesnog muslimana, bolesnika, a da mu Allah, swt, ne posalje 70 hiljada meleka koji donose salavat na njega, u koje god doba dana da ode sve dok ne omrkne, ili u koje god doba noci da ode sve dok ne osvane."
 
 * "Nece prestati insan biti u namazu, sve dok u mesdzidu poslije namaza iscekuje sljedeci namaz, a pod abdestom je, a meleki govore: "Gospodaru, oprosti mu, Gospodaru, smiluj mu se" i sve ovako dok covjek ne ode iz dzamije ili dok ne izgubi abdest".
 
* "Allah, dz.s. i Njegovi meleki donose salavat na one ljude koji su u prvim saffovima" (Ebu Davud)
 
* "Ko donese salavat na Allahovog Poslanika, Muhammeda, saws, Allah i Njegovi meleki donesu 70 salavata na tog covjeka".
 
* "Dova muslimana za odsutnog brata musllimana je primljena dova Allaha, svt. Kod glave upucivaca dove je melek koji govori "Amin, neka i tebi Uzviseni Allah podari isto to sto molis za svog odsutnog brata." (hadis biljezi imam Muslim)
 
* "U svakom danu u kojem ljudi osvane, spuste se dva meleka, od kojeg jedan govori. "Gopsodaru, smiluj se onome koji udjeljuje", a drugi melek upucuje ovu dovu: "Gospodaru, umanji onome koji skrtari". (Buharija)
 
* "Meleki donose salavat na covjeka koji posti, a u cijem prisustvu drugi ljudi jedu."
 
* "Zaista Allah i Njegovi meleki, stanovnici nebesa i Zemlje, cak mravi u svojoj nastambi, pa cak i ribe u vodi donose salavate na one osobe koje poducavaju narod hajru".
 
 
Sa predavanja: "Koga blagosilju meleci" - Elvedin Pezic, prof.

Neka je salavat i selam na našeg Poslanika Muhammeda s.a.v.s. a Allahu s.w.t. pripada najljepsa zahvala.

15.12.2010.

DA SE PODSJETIMO NA DANE AŠURE I POSTA MJESECA MUHARREMA

 

Bismillahirrahmanirrahim

.Elhamdulillahi-rabilalemin,wessalatu wesselamu ala nebijjina Muhammed


DA SE PODSJETIMO NA DANE AŠURE

I POSTA MJESECA MUHARREMA


Allah dž.š i Njegov poslanik Muhammed s.a.v.s. su nam ostavili bezbroj lijepih puteva kaji vode Njegovom zadovoljstvu, oprostu,  ulasku u džennet i sticanju visokih stepena  u njemu. Jedan od tih puteva je i put posta za kojeg je Allahov poslanik s.a.v.s. rekao: „Svako ko posti jedan dan na Allahovom putu (u cilju da se približi Allahu), Allah će ga zbog toga dana udaljiti sedamdeset godina od Vatre.“ (Muslim) Pred nama je mjesec Muharrem, Allahov mjesec, pa evo prilike svima nama koji smo u mogućnosti  da se obogatimo i opskrbimo za dunjaluk i ahiret. Ljepotu posta i njegov blagoslov može osjetiti svaki iskreni postač.

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov poslanik s.a.v.s. rekao: „Najbolji post poslije ramazana je post u Allahovom mjesecu muharremu, a najbolji namaz poslije farz-namaza je noćni namaz.“(Muslim)

Prenosi se od Aiše r.a. da su Kurejševići postili Dan ašure (10.dan muharrema) u džahilijjetu.Potom je i Allahov poslanik s.a.v.s. naredio da se taj dan posti sve dok nije naređen post ramazana. Allahov poslanik je tada rekao: „Ko hoće neka taj dan posti a ko hoće neka mrsi.“ (Buharija)

Ibn Abbas r.a. prenosi da je Allahov poslanik s.a.v.s. kada je došao u Medinu, zatekao da židovi poste Dan ašure. Allahov poslanik s.a.v.s. ih je upitao: „Koji je ovo dan pa ga postite?“ Rekli su: „Ovo je veličanstven dan. U njemu je Allah spasio Musaa i njegov narod a potopio faraona i njegov narod, pa ga je Musa postio iz zahvalnosti, zato ga i mi postimo.“ Allahov poslanik s.a.v.s. je na to rekao: „Mi imamo veće pravo i preći smo Musau od vas.“ Potom je Allahov poslanik s.a.v.s. postio taj dan i naredio da se posti.(Muslim)

Rubejjea, kćerka Muavviza b. Afraa r.a. rekla je: „Allahov poslanik s.a.v.s. je ujutro na dan Ašure poslao slijedeću obavijest ensarijskim selima oko Medine: „Ko je osvanuo kao postač, neka nastavi post, a ko nije, neka posti ostatak dana.“ Nakon toga, postili smo taj dan i navikavali, s Allahovom dozvolom, našu malu djecu da ga poste. Odlazili bismo u džamiju i pravili bismo im igračke od vune. Kada bi neko zaplakalo od gladi davali bismo mu te igračke da ga zabavimo i tako bismo postupali sve do iftara.“ (Muslim)

Bejheki navodi hadis s vjerodostojnim lancem prenosilaca u kojem se navodi da je Allahov poslanik s.a.v.s. rekao: „Postite deveti i deseti dan (muharrema) i razlikujte se od židova.“

Jedan čovjek je upitao Allahova poslanika s.a.v.s.: „Allahov poslaniče! U kom mjesecu mi, nakon ramazana, preporučuješ da postim?“ On reče: „Ukoliko nakon ramazana budeš želio postiti, onda posti u muharremu, jer je to Allahov mjesec. U njemu je dan u kom je Allah oprostio narodu (Musaa a.s.) i u kom će oprostiti narodu kasnije(tj.narodu Muhammeda s.a.v.s.)“  (Tirmizi)

Još da napomenem da vjernici nemaju obavezu pravljenja jela Ašure,jer se takođe nigdje ne prenosi da je tako nešto radio Allahov poslanik s.a.v.s. a ni njegovi sljedbenici.

Molim Uzvišenog Allaha dž.š. da nas pomogne na Putu sticanja znanja i Njegovih blagodati,oprosti nam i uvede nas u džennet.Amin!

We sallallahu ala nebijjina Muhammed,we lillahil hamd!

 

09.11.2010.

DUŽNOSTI I ADABI ONIH KOJI SU U VRIJEME HADŽA OSTALI KOD SVOJIH KUCA

Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdulillah,wessalatu wesselamu ala ešrefil enbijai wel murselin,nebijjina Muhammed sallallahu alejhi we sellem


DUŽNOSTI I ADABI ONIH KOJI SU U VRIJEME HADŽA OSTALI KOD SVOJIH KUCA"TAKO MI ZORE, I DESET NOĆI, I PARNOG I NEPARNOG." (El-Fedžr,1-3)

Kada se Allah dž.š. kune nečim od Svojih stvorenja, to ukazuje na veliku vrijednost i važnost onoga čime se kune. On je ostavio Sebi za pravo da se kune čime hoće od Svojih stvorenja, a nama je naredio da se kunemo samo Allahom. I to je ibadet, pokornost, kojeg bi trebalo rijetko koristiti.


Pod "ZOROM" misli se na zoru prvog dana Kurban bajrama, a to je završetak prvih deset noći mjeseca zul-hidždžeta.U Buharijinoj zbirci se spominje hadis od Ibn Abbasa u kojem se kaže: "Nema dana u kojem je učinjeno djelo Allahu draže od onih u zul-hidždžetu, tj. njegovih prvih 10 dana. Upitali su prisutni: "I od borbe na Allahovom putu?" "Jedino je bolji postupak čovjeka koji se uputi sa svojim životom i imetkom, te izgubi i jedno i drugo" rekao je on.
Na osnovu ovoga zaključujemo da ove dane treba provesti u što intenzivnijem ibadetu. Treba što češće spominjati Allaha dž.š., postiti dobrovoljni post (tih deset dana do Bajrama), i činiti sadaku.


"...I PARNOG I NEPARNOG." Parni je deseti zul-hidždže, odn. dan Arefata (dan uoči Bajrama), te je lijepo postiti onome koji nije otišao na hadž. Kada je upitan o vrijednostima posta dana Arefata, Allahov poslanik s.a.v.s. je rekao: "On iskupljuje grijehe prošle godine,te ostatak dotične godine(Rijadussalihin).
Omer r.a. drugi halifa, učio je zikr u ovih deset dana naglas, prolazeći pijacama i naseljima kako bi podstakao muslimane na zikrullah.


Onaj koji nijjeti klati kurban ima obavezu: da u prvih deset dana zul-hidždžeta do klanja kurbana ne reže nokte i ne potkraćuje kosu. U Mulimu stoji da je Allahov poslanik s.a.v.s. rekao: "Kada vidite mlađak od zul-hidždžeta, pa ko od vas bude htio da kolje kurban neka se ne šiša i neka ne reže nokte dok ne zakolje kurban." (Muslim) Mudrost takve odluke je poistovjećivanje sa hadžijama u određenim propisima.


Za ovaj Bajram su vezani i dani tešrika, dani u kojima se pored klanja kurbana uče tekbiri poslije klanjanja farz namaza, bez obzira da li se klanjalo u džemaatu ili pojedinačno. Početi treba od farza sabaha 9. zul-hidždžeta, pa do iza ikindije 4.dana Bajrama. Tekbir glasi:

ALLAHU EKBER,ALLAHU EKBER, LA ILAHE ILELLAH, VALLAHU EKBER,ALLAHU EKBER, VE LILLAHIL HAMD.


Molim Uzvišenog Allaha s.w.t. da nam svima omogući  činjenje bar nekog vida ibadeta u kojem ćemo zaslužiti Njegovu milost i oprost.Amin!
We sallallahu ala nebijjina muhammed
we lillahil hamd.

30.09.2010.

Najbolje, najčišće djelo, najvećeg stepena

Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdulillah,wessalatu wesselamu ala ešrefil enbijai wel murselin,nebijjina Muhammed sallallahu alejhi we sellem


"Hoćete li da vas obavijestim o najboljem djelu,i onom najčišćem ,najvećeg stepena,o onom što je bolje od dijeljenja zlata i srebra,i što je bolje od borbe sa vašim neprijateljem i njihovog poraza? Rekoše- "Hoćemo" .-Spominjanje Allaha dz.s..Zikrulllah"
(prenosi Tirmizi)

 
Ima li neko,postoji li neko ko ne bi volio da ga Allah dž.š voli?


1. Zikrullah čini Allaha džellešanuhu., zadovoljnim.

2. Zikrullah tjera šejtana, slabi ga i lomi.

3. Zikrullah otklanja brigu i tugu sa srca

4. Zikrullah u srce unosi radost i veselje.

5. Zikrullah jača srce i tijelo.

6. Zikrullah osvijetljava lice i srce.

7. Zikrullah priskrbljava nafaku.

8. Zikrullah daje Zakiru poštovanje, ugled i blještavilo.

9. Zikrullah priskrbljava Zakiru Allahovu dž.š., ljubav.

10. Zikrullah priskrbljava Zakiru svjesnost da je pod stalnom kontrolom Allaha dž.š..
 
 
Jos malo o zikrullahu,jos ako se ustraje na njemu duplo Allahu najdraze dobro djelo,a jedno dobro djelo se pise od deset do sedamdeset dobrih djela.


11. Zikrullah priskrbljava Zakiru neprestano pokajanje i vraćanje Allahu dž.š..

12. Zikrullah čini Zakira da je uvjek u blizini Allaha dž.š..

13. Zikrullah priskrbljava Zakiru široku spoznaju svega.

14. Zikrullah priskrbljava Zakiru to da ima veliko strahopoštovanje spram Allaha dž.š..

15. Zikrullah priskrbljava Zakiru to da i njega Allah dž.š., zikr čini.

16. Zikrullah daje srcu život poput vode ribi.

17. Zikrullah je hrana za srce i dušu.

18. Zikrullah je lijek za bolesti srca.

19. Zikrullah briše i otklanja grijehe.

20. Zikrullah otklanja nepoznanstvo između roba i Rabba.

Neka je salavat i selam na našeg Poslanika Muhammeda s.a.v.s. a Allahu s.w.t. pripada najljepsa zahvala.

20.09.2010.

Za čim su plakali drugovi Allahovog Poslanika (prof.Osman Smajlović)

Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je ispraćao Mu'aza b. Džebela, radijallahu 'anhu, za Jemen. Išao je pored njegove jahalice na kojoj je Mu'az jahao, te ga je savjetovao kako će postupiti kada dođe u Jemen. A potom mu je rekao: "O Mu'aze! Možda se više poslije ove godine nećemo vidjeti! I možda naiđeš nekad pored moga mesdžida i moga kabura...“

Zaplakao je Mu'az radi ovih Poslanikovih, sallallahu 'alejhi ve sellem, riječi i znao je njihovo pravo značenje. Znao je da nakon ovog rastanka više neće vidjeti Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem. (Albani, Silsile Sahihe, 2497.)

Termin "plač" je sastavni dio ljudskog života. Uzvišeni Allah nas je stvorio i učinio da se naši životi ispune tugom i radošću. Svi smo mi plakali i nije to sramota, jer je i naš Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, plakao, a on je naš uzor. Onaj koji se hvali da nije plakao neka zna da je plakao onda kada nije znao za sebe u vrijeme kada ga je njegova majka donijela na ovaj dunjaluk, a ljudi se oko njega smijali radujući se njegovom dolasku. S tim da je velika razlika u motivima ljudskog plača. Neki plaču radi uzvišenih i plemenitih stvari dok neki plaču radi stvari koje nas je stid da spomenemo. Zar nije jedan od sedmorice koje će Allah, subhanehu ve te 'ala,  staviti u Svoj hlad na Sudnjem Danu, kada drugoga hlada neće biti: "... čovjek koji se sjeti Allaha u samoći, pa pusti suze ...". (Muttefekun 'alejhi) U sljedećih nekoliko redova, sa Allahovim dopustom, pokušat ću spomenuti primjere i stvari za kojima su plakali Poslanikovi, sallallahu 'alejhi ve sellem, drugovi, neka je Allah sa njima zadovoljan, jer su oni najbolja generacija. Također ću ovo pokušati povezati sa našim životima i stvarnošću, moleći Allaha da mi olakša. Pa ono što bude ispravno od Allaha je, a ono što bude greška od mene je i prokletog šejtana.


Poslanikova smrt


Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, se penje na minber i obraća se prisutnim: "Zaista je Allah prepustio robu da izabere između dunjaluka i onoga što je kod Njega...“ ( Buhari, 366.) Pa je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, izabrao ono što je kod Allaha. Zaplakao je Ebu Bekr znajući da je spomenuti "rob" u hadisu Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, koji je odabrao Allaha i ono što je kod Njega. Također Fatima, njegova kćerka, Allah bio sa njom zadovoljan, plače kada je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, obavještava o svojoj smrti. (Buhari, 3624; Muslim, 2450-99.) Nakon Poslanikove,  sallallahu 'alejhi ve sellem, smrti dolazi Ebu Bekr i ulazi kod njegovog tijela, otkriva mu lice, ljubi ga i plače, govoreći: „Iskupio bih te svojim ocem i majkom, Allah ti neće sastaviti između dvije smrti, umro si smrću koja ti je propisana."( Buhari, 1241-1242.) Dragi moj brate i sestro u vjeri, da li okvasiš svoje oko kada se sjetiš smrti najboljeg stvorenja? Ili je njegova pomen kod tebe stvar koja ne zašlužuje "jednu suzu"?


Zahvala na blagodatima


Došao je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, Ubejju sinu Kabovom i obratio mu se: "Zaista mi je Allah naredio da ti proučim suru El-Bejjine!“ Ubej je zapitao: "Allah ti je mene spomenuo sa mojim imenom?“ „Da“, reče Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem. (A u predaji kod Tabaranija: "Da, tvojim imenom i rodom u nebeskom skupu.) Kad Ubej to čude zaplaka mnogo. (Buhari, 3809; Muslim, 799-245.) Ibnu Hadžer je rekao: "Zaplakao je radujući se i veseleći se tome ili radi skrušenosti i bojeći se da nije dovoljno zahvalio na blagodatima.'' (Fethu-Bari) Rekao je Nevevi: "Njegov plač je  plač u radosti i smatranje samog sebe malim i nezaslužnim za tu blagodat i davanjem toga stepena njemu.'' A pomenuta blagodat biva na dva načina:

●  Zato što je spomenut imenom, te je zbog toga i upitao Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem: „Allah ti je mene spomenuo sa mojim imenom ili ti je rekao uči jednom od svojih drugova?“ Pa mu rekao je: „Naprotiv spomenuo te je imenom!“ I sa tim se blagodat prema Ubejju još više uvećala.

●  Poslanikovo, sallallahu 'alejhi ve sellem, učenje sure Ubejju, jer je to velika čast u kojoj niko nije učestovao od ljudi.


Strah od onoga što dolazi poslije smrti


Skupina Poslanikovih, sallallahu 'alejhi ve sellem, drugova dolazi kod 'Amra sina Asovog, radijallahu 'anhu, koji je na samrtnoj postelji. Zaplakao je 'Amr i tako ostao dugo da plače, te je okreno svoje lice zidu. Njegov sin mu reče: "Oče moj! Zar te Poslanik nije obradovao sa tim i tim?“ Okrenuo se prema njemu i rekao mu: "Najbolje što smo pripremili je šehadet; da nema božanstva mimo Allaha i da je Muhammed, sallallahu 'alejhi ve sellem, Njegov poslanik. Ja sam prošao kroz tri životna stanja. Vidio sam sebe kao osobu od koje niko više ne mrzi Allahovog poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, i volim da nisam bio u mogućnosti da ga ubijem, jer da sam umro u tom stanju bio bih od stanovnika džehennemske vatre. Nakon što mi je Allah učinio islam u mome srcu došao sam Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, i rekao mu: 'Pruži ruku da ti dam prisegu?' Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, mi je pružio svoju ruku, a potom sam svoju povukao ponovo prema sebi. Poslanik me je upitao: 'Šta je sa tobom o 'Amre?' Odgovorio sam mu: "Hoću da uslovim! Upitao me je: 'Šta hoćeš da usloviš?' Rekao sam: 'Hoću da mi bude oprošteno!' Zatim mi je rekao: 'Zar ne znaš, o 'Amre da islam briše ono što je bilo prije njega i da hidžra briše ono što je bilo prije nje i da hadždž briše ono što je bilo prije njega.' I poslije toga niko mi nije bio draži i poštovaniji od Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, i nisam bio u mogućnosti da ga u potpunosti poštivam, i kada bi zatražio da ti ga opišem ne bih mogao jer ga nisam mogao u potpunosti gledati, i da sam umro u tome stanju nadao bih se da sam od stanovnika Dženneta. Potom sam obnašao neke funkcije i ne znam svoje stanje u njima. Pa kada umrem neka me ne prati ona koja nariče, niti vatra. A kada me ukopate pospite na mene zemlju, zatim se zadržite dužinu vremena u kojem se zakolje deva i podijeli njeno meso kako bi se privikao na vas i vidio kako ću odgovoriti izaslanicima svoga Gospodara. (Muslim, 121-192.) A da li se mi brinemo o našem prebivalištu na onome Svijetu ili smo zagarantovali sebi Džennet i to ne "opšte stepene", već "specijalne“…

Stanje mog brata


Prenosi Enes sin Malika, radijallahu 'anhu, da je ušao kod Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, koji je bio na krevetu od „hasure“, ispod glave mu je bio jastuk od kože ispunjen vlaknom. Između Poslanikove kože i kreveta je bila samo njegova odjeća. Ušao je  Omer, radijallahu 'anhu, i kad je to vidio, zaplakao je. On ga upita: "Šta te je rasplakalo o Omere?“  Omer mu reče kroz plač: „Tako mi Allaha, ne plačem, osim zato što znam da si plemenitiji kod Allaha od Kisre i Kajsara. A njih dvojica se rasipaju u onome u čemu se rasipaju od dunjaluka. A ti si, o Allahov Poslaniče, na mjestu na kojem te vidim.“ Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, mu reče: "O Omere, a zar nisi zadovoljan da njima bude Dunjaluk, a nama Ahiret.“ Omer reče: "Svakako da jesam o Allahov Poslaniče.“ On mu reče: "Onda je to tako.“
(Ibnu Madže, hadis hasenu sahih, Albani, Sahihu Edebul-Mufred, 1164/891.) Koliko teških i žalosnih slika svakodnevno vidimo od naše braće? I da li postupimo kao što su to radili naši ispravni prethodnici na koje se često pozivamo? Ako nismo u mogućnosti drugačije, odužimo im se barem "jednom suzom".


Skupljanje dunjaluka


Došao je jedne prilike ashab Muavija b. Ebi Sufjan, radijallahu 'anhuma, da posjeti ashaba Ebu Hašima b. Utbeta, radijallahu 'anhum, koji je bio ostario, te ga je našao da plače. Upitao ga je: "Šta te je rasplakalo? Da li bol koji te uznemirava ili dunjaluk čiji je najbolji dio prošao?“ Ebu Hišam mu odgovori: "Ne, nijedno od tog dvoga! Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je uzeo od mene zavjet i volio bih da sam ga ispoštovao. Rekao mi je: 'Možda ćeš doživjeti imetak koji će se dijeliti između ljudi. Zaista ti je dosta od toga sluga i jahalica na Allahovom putu', međutim doživio sam i „sakupio sam“". (Ibnu Madže, hadisu hasen, Albani, 4103.) Plemeniti ashab Ebu Hašim plače za onim što je "sakupio" od dunjaluka. A koliko je to on „sakupio“, Allah mu se smilovao? I koliko mi treba da plačemo za onim što smo "sakupili"?


Skromnost


Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: "Nije mi koristio ničiji imetak kao imetak Ebu Bekra.“ Kad je Ebu Bekr to čuo zaplakao je i dodao: "Da li ja i moj imetak pripadamo nekome drugom osim tebi o Allahov Poslaniče? (Ibnu Madže, hadis sahih, Albani, Silsile Sahihe, 2718.) Allah se smilovao Ebu Bekru. Udijelio je sav svoj imetak na Allahovom putu i svoju porodicu ostavio Allahu i Njegovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, pa je opet plakao iz svoje skromnosti. Gdje smo mi od ovih plemeniti postupaka i koliko smo udijelili, te da li imamo ustvari za čime plakati?


Naređivanje dobra


Prenosi Ebu Seid El-Hudri, radijallahu 'anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, ustao i održao hutbu, te između ostalog rekao: „Zaista neka čovjeka ne spriječi strah od ljudi da kaže istinu ako je zna!“ Zatim je zaplakao Ebu Seid El-Hudri i rekao: "Tako mi Allaha, zaista smo vidjeli stvari i pobojali smo se ljudi.“ (Ibnu Madže, hadis sahih, Albani, Silsile Sahihe, 168.) A mi danas, Allah da nam bude na pomoći, prolazimo pored stvari kao da nas se i ne tiču. I toliko se dodvoravamo ljudima da se bojati za nas, osim onih kojima je se Allah smilovao.

Plač Ensarija


Poznato nam je da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, nakon bitke na Hunejnu podijelio ratni plijen ljudima koji su tek ušli u islam i nije ništa dao Ensarijama. Pa su ga obavijestili da su Ensarije našli nešto u sebi radi toga. Sakupio ih je, pa im se obratio nakon što je spomenuo njihova dobra djela: "O skupino Ensarija! Zar niste zadovoljni da ljudi odu sa ovcama i devama, a da se vi vratite sa Allahovim Poslanikom svojim kućama?“ Kakva je bila reakcija Ensarija? Plač! Da, plač koji im je skvasio brade, popraćen riječima: "Zadovoljni smo sa Allahovim Poslanikom kao "dijelom“ i "udjelom". (Fikhu Sira, hadis sahih, Albani, 396.) Da li smo mi zadovoljni sa Allahom, Njegovim Poslanikom i islamom kao svojim "dijelom" i "udjelom"?


Omerov dvorac


Pričao je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, svojim drugovima o svome snu: "Kada sam bio u snu, predočen mi je Džennet, pa sam vidio jedan prelijep dvorac i pored dvorca se abdesti žena. Upitao sam: 'Čiji je ovo dvorac?' Pa mi je rečeno: 'Jednog mladića iz plemena Kurejš, Omera sina Hattaba.' Pa sam se sjetio njegove ljubomore i otišao sam nazad.“ Kad je Omer to čuo, zaplakao je i rekao: "O Allahov Poslaniče, pa zar da budem prema tebi ljubomoran?“ (Buhari, 3242; Muslim, 2394.) Rekao je Ibnu Hadžer: "Možda je plakao radi radosti i želje za tim ili radi skromnosti.“ (Fethul-Bari)


Preuzeto sa stranice

http://www.islambosna.ba/index.php/islam/uvod-u-islam/1915-za-im-su-plakali-drugovi-allahovog-poslanika-profosman-smajlovi
24.08.2010.

MORAL ALLAHOVA POSLANIKA S.A.V.S. 4.dio

Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdulillah,wessalatu wesselamu ala ešrefil enbijai wel murselin,nebijjina Muhammed sallallahu alejhi we sellemMORAL ALLAHOVA POSLANIKA S.A.V.S.
4.dio

Resulullah s.a.v.s. kao ni jedno drugo ljudsko biće, poštovao je dogovor i zadanu riječ. Nije prezirao siromahe zbog njihovog siromaštva. Išao je siromašnima na dženazu. Čuvao je svoj jezik od onoga što ga se ne tiče. Bio je umjeren. Nije bio prevrtljiv. Za svaku stvar imao je mjeru.
Uglavnom,  Resulullah s.a.v.s. posjedovao je sva svojstva zrelosti izuzetne posebne ličnosti. Odgojio ga je Njegov Gospodar. Samo On ovako odgaja i On o njegovom odgoji kaže:

"TI SI, ZAISTA, NAJLJEPŠE ĆUDI." (68:4)


To je bio razlog zbog čega su srca hrlila k njemu. To ga je činilo omiljenim kod ljudi. To ga je učinilo vođom kojeg su ljudi srcem voljeli.
Sve navedeno govori o veličini njegovih svojstava. Stvarno stanje njegove slave, lijepih vrlina, ne može se dokučiti tek tako. Ko to želi, ko želi da upozna najvećeg čovjeka na svijetu, koji je doživio najveći stepen ljudske zrelosti, neka zna da ga je Allahova svjetlost obasjavala, a Kur'ani Kerim odgajao.


Molimo Allaha Uzvišenog da nam Poslanik s.a.v.s. bude u životu najbolji primjer lijepog i čistog odgoja, podari nam čvrstoću vjerovanja i ustrjnosti na Njegovom putu i štiti nas od onih koji nam stoje na putu ustrajnosti. Iskoristimo, koliko mozemo, ove blagodati ramazana za čišćenje od grijeha i učvršćivanje imana koji nam je svima tako neophodan.
Neka je salavat i selam na našeg Poslanika Muhammeda s.a.v.s. a Allahu s.w.t. pripada najljepsa zahvala.

09.05.2010.

LIČNOST ALLAHOVA POSLANIKA MUHAMMEDA S.A.V.S. 3 dio

Bismillahirrahmanirrahim,Elhamdulillah,wessalatu wesswlamu ala nebijjina Muhammed we ala alihi we ashabihi edžmein


LIČNOST ALLAHOVA POSLANIKA MUHAMMEDA S.A.V.S.

3 dio...


Nije bio isprazan. Stalno je zikr činio. Nije nigdje dugo boravio. Nije imao određeno mjesto za sjedenje.Kad dođe u neko društvo,sjeo bi na prvo prazno mjesto.Tako je naređivao i drugima da čine.Uvažavao je svakoga na sijelu i svakome posvećivao dužnu pažnju, da ne bi ko pomislio da je manje važan od drugoga. Ko bi sjeo do njega, radi neke svoje potrebe, strpljivo bi ga saslušao i nikada on prvi nije prekidao sagovornika.

Govorio bi samo o onome zašto se nadao sevabu. Ničije mahane nije otkrivao. Na poklone je uzvračao poklonom.

Ko bi šta zatržio od njega, ako je mogao dao bi mu , a ako ne bi imao utješio bi ga lijepim riječima. Zbog njegove brige i pažnje, ljudi su ga nazvali ocem,a on njih svojim najbližim. Ljude je vrijednovao p rema bogobojaznosti. Gdje je sjedio, sjedio je sa stidom, strpljenjem i povjerenjem. Nije bilo podignutih glasova. Poštovao je starije, a imao milost prema mlađima.

Bio je druželjubiv, nenametljivog ponašanja, blagonaklon. Nije bio oštar, srdit i ljut. Nije bio pokvarenjak. Nije korio. Nije hvalio. Zanemarivao bi ono što želi. Nije se pokoravao strastima.

Sustegnuo se od tri stvari: uživanja, pretjerivanja i onog što ga se ne tiče. Ljude je poštedio od tri stvari: nije nikoga kudio, nije ga sramotio i nije ga vrijeđao. Govorio je samo o onome od čega ima nagradu od Allaha dž.š. Kad bi on govorio, slušaoci bi umukli, a kad bi on završio, oni bi govorili. Pred njim se nisu svađali. Kad bi neko govorio, drugi bi šutjeli dok ne završi. Smijao bi se čemu bi se i drugi smijali. Sviđalo bi mu se ono što se i drugima sviđa. Čudio bi se onome čemu se i drugi čude. Bio je strpljiv prema strancima uskog rezonovanja. O zajedničkim pitanjima i problemima, često je pozivao ashabe na razgovore (mušaveru). U toku samih razgovora ozbiljno bi saslušao njihova izlaganja i prihvatao bi njihova mišljenja i sugestije...

 

Nastavit će se...

27.04.2010.

LIČNOST ALLAHOVA POSLANIKA MUHAMMEDA S.A.V.S. 2 dio

Bismillahirrahmanirrahim,Elhamdulillah,wessalatu wesswlamu ala nebijjina Muhammed we ala alihi we ashabihi edžmein

LIČNOST ALLAHOVA POSLANIKA MUHAMMEDA S.A.V.S.

2 dio

Allahov poslanik s.a.v.s. je bio veoma tolerantan. Daleko je bio od oholog čovjeka. Nije dozvoljavao da mu se ustaje i poklanja kao što se poklanjalo kraljevima. Posjećivao je siromahe i družio se s njima. Uslišavao je želje posluge. Poštivao je ugovor i zadanu riječ. Čuvao je rodbinske veze. Bio je najmilostiviji i najblaži u ophođenju sa svijetom. Bio je druželjubiv, odgojen, jednostavan, veoma pažljiv. Bio je daleko od pokvarenosti, ogovaranja i podlosti i nije uzvračao zlo zlim. Nije dozvoljavao da iko u društvu ide iza njega. Nije ni u odjeći ni u obući odskakao od svoje posluge. Nije grdio svoju poslugu. Nije mrzio siromahe zbog njihova siromaštva. Išao je i siromašnim na dženazu. Dijelio je poslove sa svojim ashabima na putovanju, jer nije volio da se razlikuje od drugih govoreći da Allah dž.š. takve ne voli.

Više je bio ozbiljan i zamišljen. Nije imao slobodnog vremena. Nije volio besposlen govor. Dugo je šutio. Počinjao je i završavao govor vrlo razgovjetno punim ustima a ne stisnutim usnama. Govorio je sažeto, ne preopširno, a ni ne dorečeno. Nije koristio prazne rečenice. Veličao je Allahove blagodati, a ništa nije kudio. Nije kudio okus hrane, a ni hvalio. Nije se ljutio ako bi mu se ispriječio neki problem, već je sve činio da ga riješi. Nije se ljutio zbog sebe, a ni radovao. Kad bi na nešto pokazivao, činio je to cijelom rukom. Kad bi se nečemu čudio, prevrnuo bi rukama. Kad bi se naljutio raširio bi ruke i razmahnuo. Kad bi se obradovao, obarao bi pogled. Osmijehom bi uvijek pobjeđivao smijeh.

Čuvao bi svoj jezik od onoga što ga se ne tiče. Okupljao je svoje drugove i nije ih razdvajao. Čuvao se ljudi i bio oprezan pred njima, bez obzira što se nije bojao da će mu nanijeti zlo. Posjećivao bi svoje drugove. Volio je da zna šta se dešava u narodu. Potpomagao je dobro i bodrio na dobro. Za svaku stvar je imao mjeru. Nije uskračivao pravo onome koji ga zaslužuje. To je važilo i za one koje su ljudi izabrali na položaj. Najviše je cijenio one koji su bili darežljivi i koji su pomagali drugima. Najviše je cijenio one koji su upućivali na dobro.


nastavit će se...

 

 

 

14.04.2010.

LIČNOST ALLAHOVA POSLANIKA MUHAMMEDA S.A.V.S.

Bismillahirrahmanirrahim,Elhamdulillah,wessalatu wesswlamu ala nebijjina Muhammed we ala alihi we ashabihi edžmein

LIČNOST ALLAHOVA POSLANIKA MUHAMMEDA S.A.V.S.

Resulullah s.a.v.s. odlikovan je savršenim normama etike koje se ne mogu opisati riječima. Na to ukazuje njegov odnos na ljude, čija su srca hrlila njegovom poštivanju i uvažavanju. Hrlili su njegovom susretu i njegovom veličanju, kako se ne pamti za čovjeka na ovom svijetu. Oni koji su živjeli u Resulullahovo s.a.v.s. vrijeme, zavoljeli su ga do granica zanesenosti. I nisu prezali u spremnosti da polome svoje vratove, kako njemu ne bi falilo ni nokat s prsta.

Također su ga zavoljeli zato što je posjedovao savršenstvo koje nije imalo ni jedno ljudsko biće. Govor mu je odisao riječitošću. U tome je bio nenadmašan. Njegova tečnost govora bila je dar Allahov. Čistoća jezika, razboritost riječi, jasno značenje. Neopširan, koncizan. Isticao se orginalnom mudrošću. Posjedovao je stil i metod gradskog izraza u načinu ophođenja s ljudima te klase. Svakom plemenu bi se takođe obraćao njihovim dijalektom.

Najljepše što je imao, bila je obdarenost od Allaha dž.š. da primi Objavu i umijeće da je prenese ljudima.

Bio je blag i tolerantan. Sklon oprostu kada treba. Strpljiv pri nedaćama. Prema neotesanom neznalici Resulullah s.a.v.s. je bio  obazriv.  Aiša r.a. kaže: "Kada bi se Resulullah našao u dilemi između dvije stvari ili dva problema, izabrao bi uvijek lakši put rješavanja, ako nije grijeh, a ako je bio grijeh u pitanju, on je bio prvi čovjek koji bi osudio."

Nikada se nije nikome svetio zbog sebe lično. Osveta bi dolazila zbog zloupotrebe Allahovih svetinja, te je bila radi Allaha dž.š.(Sahihul Buhari) Rijetko se kada ljutio, a vrlo brzo mirio.

Posjedovao je Resulullah s.a.v.s. veliku darežljivost i plemenitost prema slabijim i nejakim. Dijelio je svima, pa čak i onima koji se nisu bojali siromaštva.  Džabir r.a. kaže: "Nikada nije od njega nešto zatraženo a da je rekao: Ne!" (Muslim i Buhari)

Bio je hrabar, neustrašiv i smion, što se nije moglo zanemariti. Smatran je najhrabrijim čovjekom. Prisustvovao je mnogim teškim situacijama, iz kojih su bježali čak i oni najhrabriji. Bio je postojan, nepokolebljiv.  Išao je u susret problemu, a nije bježao od njega. Alija r.a. kaže: "Kada bismo se našli licem u lice s neprijateljem, obuzimao bi nas strah, groznica, mi bismo se sklanjali za Poslanika a.s. On je bivao najbliži do neprijatelja." (Sahih Buhari)

Bio je stidljiv i obazriv. Nije nikada piljio nekom u lice. Uvijek je imao spušten pogled. Duži mu je bio pogled u zemlju nego pogled u nebo. Pogled mu je posjedovao moć zapažanja. Nije sa sagovornikom razgovarao o bestidnim stvarima i omrznutim temama. Nije zapamćeno da je iko od njega prenio nešto ružno. Nije direktno nikoga kritikovao. Moglo se čuti da kaže: "Šta mislite o ljudima koji čine tako i tako?"

Bio je najpravedniji čovjek, najčedniji i najiskreniji. Visoko je cijenio emanet. To su potvrdili njegovi prijatelji i njegovi neprijatelji.Kada se plašio da bi mogao nešto zaboraviti, vezao bi konac o svoj prst ili prsten, koji bi ga podsjećao na emanet.

nastavit će se...21.02.2010.

ISTIHARA – namaz

Bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillah wessalatu wesselamu ala nebijjinaMuhammed we ala alihi we ashabihi edžmein

 

ISTIHARA – namaz

 

Svaki čovjek na ovom svijetu nastoji postići sreću i uspjeh, te na tom putu čini sve što je u mogućnosti da bi to postigao. Ponekada dovodi u opasnost svoj imetak, porodicu i život misleći da mu to donosi dobro, ali se može desiti da u toj odluci bude propast njegova imetka, te pogoršanje njegova stanja. Ponekad se desi suprotno onome čemu je čovjek težio i što je očekivao.

Upravo zbog svega toga Allah dž.š. je propisao istihara-namaz kao zaštitu od pogrešne odluke, kao sigurnost od pokliznuća, te je ujedno praksa (sunnet) Allahova poslanika s.a.v.s. koji ga je najviše praktikovao i preporučivao drugima, pa kaže: Neka svako od vas pita svoga Gospodara, pa čak i u pogledu pertli na svojoj obući.“ (Buharija)


Zbog čega je važna istihara?

Prvo: to je slijeđenje sunneta Allahova poslanika s.a.v.s., a on je rekao. Ostavio sam vam dvije stvari kojih ako ih se budete pridržavali, nećete zalutati: Allahovu Knjigu i sunnet Allahova poslanika.“ (Malik, Hakim)

Drugo: postizanje sretnog i uspješnog života kroz istiharu, odnosno traženje ispravne odluke od Gospodara Uzvišenog, a On najbolje zna sve.

Treće: nastojanje da se donese ispravna odluka u svim našim poslovima, kako bi se zaštitili od pogrešne odluke i bili sigurni od pokliznuća.


U hadisu kojeg prenosi Džabir ibn Abdullah r.a. stoji: „Allahov poslanik s.a.v.s. nas je podučavao da obavljamo istihara-namaz u svakoj prilici, kao što nas je podučavao nekoj suri iz Kur'ana. Govorio je: Kada neko od vas hoće uraditi (neki posao) neka mimo farza klanja dva rekata, a zatim neka kaže: Allahumme inni estehiiruke bi ilmike, we estakdiruke bi kudretike we es'eluke min fadlikel-aziimi, feinneke takdiru wela akdiru, we tealemu wela ealemu, we ente allamul gujuub. Allahumme fein kunte tealemu hazel emre hajrenn lii fii diinii we meaašii we aakibeti emrii, fakdirhu we jessirhu lii summe baarik lii fiihi. Allahumme we in kunte tealemhu šerren lii fii diinii we meaašii we aakibete emrii, fasrifnii anhu wasrifhu annii, wakdirlil hajre hajsu kane, summe reddinii bihii we la hawle we la kuwwete illa billah. („Allahu, ja tražim za sebe što je dobro, s Tvojim znanjem, i molim Te da mi daš Svojom moći i molim Te da mi daš od Tvoje velike blagodati! Ti, zaista, sve možeš, a ja ne mogu! Ti sve znaš, a ja ne znam, i Ti si poznavalac tajni! Allahu, ako je ovaj posao koristan za mene, moju vjeru, život i svršetak (ahiret), Ti mi ga odredi i olakšaj, a zatim mi daj blagodat u njemu. A ako je ovaj posao zlo za mene, moju vjeru, život i svršetak, Ti ga od mene otkloni i udalji me od njega i odredi mi dobro, ma gdje se ono nalazilo, a zatim mi daj da s njim budem zadovoljan.“) Rekao je: A zatim spomene svoju želju.“ (Buharija)


Ovaj hadis upućuje na to da se čovjek treba u svim svojim aktivnostima, potrebi, nedoumici, dvoumljenju povjeriti Allahu subhanehu we teala, tražeći od Njega da mu On da ispravnu odluku, i ne uzdati se u svoju snagu i moć. A to je zbog toga što se čovjeku može desiti da ga zadivi, obmani njegova odluka, a na kraju rezultira nesrećom ili propašću. U suprotnom, ako se odmah obrati Allahu dž.š. , Njega pita klanjajući istihara-namaz više puta, zna da se povjerio i zatražio pomoć od Onoga koji poznaje vidljivo i nevidljivo, i zna šta će se u budućnosti desiti.

U predanju kod Buharije stoji: „Allahov poslanik s.a.v.s. podučavao nas je  da obavljamo istihara-namaz u svakoj prilici...“

Pod tim se podrazumijeva i kod manjih i kod značajnih stvari, tj. da se često klanja, pa čak i kad čovjek misli da je to nebitno kakvu će odluku donijeti. Zbog toga je i Alejhisselam s.a.v.s. rekao: „Neka svako od vas pita svog Gospodara, pa čak i u pogledu pertli na svojoj obući. (Buhari)

Islamski učenjaci, u pogledu broja rekata, imaju različita mišljenja, jer se u hadisu može razumjeti da se radi samo o dva rekata. Međutim, svi su mišljenja da se po potrebi može klanjati više rekata, s tim da se poslije svaka dva rekata predaje selam.

Vrijeme klanjanja ovog namaza nije precizno određeno u hadisu, stoga se smatra da je dopušteno klanjati u svim vremenima, osim kada je inače zabranjeno klanjati, a to je: poslije farza sabah-namaza dok sunce ne izađe, kada je sunce u zenitu dok ne ode s tog položaja i poslije ikindijskog farza dok sunce ne zađe.

Mudrost propisivanja istihara namaza je u tome da se čovjek povinuje Allahovoj dž.š. odredbi, da iziđe iz domena oslanjanja na svoju snagu i moć, da traži utočište samo kod Njega subhanehu we teala, kako bi objedinio dobro ovoga i budućeg svijeta. Uzvišeni Allah kaže: „PROPISUJE VAM SE BORBA MADA VAM NIJE PO VOLJI! NE VOLITE NEŠTO, A ONO MOŽE BITI DOBRO ZA VAS; NEŠTO VOLITE, A ONO ISPADNE ZLO PO VAS. ALLAH ZNA, A VI NE ZNATE.(El-Bekare:216)


 I da završimo riječima ashaba Abdullah ibn Mes'uda u kojem kaže:Sve dok si na namazu ti kucaš na vrata Gospodara, a onome ko puno kuca na Vladareva vrata, ona će se brže otvoriti.“ (Taberani) Wallahu ealem!

We sallallahu ala nebijjina Muhammed, we lillahil hamd!

 


Stariji postovi
KALENDAR

<< 01/2011 >>
nedponutosricetpetsub
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031


LOGO BLOGAMOJI PRIJATELJI

Trijumf Istine
AlHaqqa
........Moje liječenje ljekovitim travama i još.
Qalb
DOWA.
"Allah, zaista, sve čuje i sve vidi." Luqman 28
Pearl of Islam _لؤلؤة الإسلام
Mejja-Su
الاسلام هو حياتي -Islam je moj zivot
Gospodaru olaksaj i pomogni o Plemeniti
SABUR-DOVA-USPJEH
Dunyaluk
inartina
Pletenje, šivenje, heklanje....
Studio-Din
BintUlBosna
Govor srca
Knjigu objavljuje Allah, Silni i Mudri!
Unutarnji glas
Predsjednikov blog
O Jahja, prihvati Knjigu odlučno...
više...


MOJI LINKOVI

„Danas ću se susresti s ljudima koji mnogo pričaju. Susrest ću se s jako egoističnim i narcisoidnim osobama koje samo sebe ljube. No, to me neće začuditi niti uznemiriti, jer je svijet nemoguć bez takvih.“(M. Aurelije)
„Ne razbuktavaj vatru mržnje prema neprijatelju prekomjerno, kako ne bi sam u njoj izgorio.“(Šekspir)

„Osoba čije su misli u budućnosti ima kvalitetniju sadašnjost i ne troši vrijeme i energiju na sitne pakosti.“ (Edin Tule)Ko hoće nešto da učini, nadje način, ko neće ništa da učini, nadje opravdanje.(Picasso)

Kada čovjek ostane nasred puta rizikuje da ga smrve kola iz oba pravca !!!
(M. Tacher)
„Sve što se zabilježi ostaje, a što se pamti nestaje.“(M.M.BAŠESKIJA)

"ISTINA JE OD GOSPODARA TVOGA,ZATO NE SUMNJAJ." (Ali Imran:60)BROJAČ POSJETA

32235